Steenhouwersdonk 103
7326 ME Apeldoorn
Telefoon: 06 29043589
info@petrimanagement.nl

De financiële functie van een organisatie bestaat uit de onderdelen treasury, controlling, administratieve organisatie en informatie, administratie en controle (intern en extern). Een op elkaar afgestemde samenhang tussen de genoemde functies alsmede een adequate personele invulling ervan, biedt de mogelijkheid om de besturing en beheersing van de organisatie of organisatieonderdeel in financiële zin te waarborgen.

© Petri Financieel Management | Webdesign Identifine