Steenhouwersdonk 103
7326 ME Apeldoorn
Telefoon: 06 29043589
info@petrimanagement.nl

Het kan voor een organisatie van groot belang zijn om aanzienlijke en/of strategische investeringen, waaronder ook 'make or buy' beslissingen vallen, in juiste samenhang te beoordelen. Het op adequate wijze beoordelen van investeringsvoorstellen alsmede het bepalen van het rendement van voorgenomen investeringen vraagt om een brede bedrijfseconomische kennis tezamen met gevoel voor strategische mogelijkheden.

© Petri Financieel Management | Webdesign Identifine