Steenhouwersdonk 103
7326 ME Apeldoorn
Telefoon: 06 29043589
info@petrimanagement.nl

Veranderende interne en externe omstandigheden maken het noodzakelijk om periodiek de administratieve organisatie en de gewenste informatie te toetsen en zo nodig aan te passen. Effectiviteit en efficiency in de processen en procedures moeten daarbij de randvoorwaarden scheppen voor een adequate beheersing van een organisatie of organisatieonderdeel.

© Petri Financieel Management | Webdesign Identifine