Steenhouwersdonk 103
7326 ME Apeldoorn
Telefoon: 06 29043589
info@petrimanagement.nl

Doelstelling van een financiële doorlichting is het zoeken naar verbetermogelijkheden van de financiële prestaties van een organisatie of organisatieonderdeel. Prestatieverbetering richt zich daar bij altijd op het verhogen van de inkomsten, het verlagen van de kosten en indien van toepassing het optimaliseren van het vermogensbeslag. In een financiële doorlichting op gestructureerde wijze gezocht naar de verbetermogelijkheden waarbij expliciet aandacht wordt geschonken aan optimalisatie van de processen.

Naast de meer intern gerichte doorlichting schenken wij in een onderzoek ook ruim aandacht aan het meer extern gerichte financieel risicomanagement. Hiermee worden de van buiten de organisatie komende risico's maar ook mogelijkheden in beeld gebracht.

© Petri Financieel Management | Webdesign Identifine