Steenhouwersdonk 103
7326 ME Apeldoorn
Telefoon: 06 29043589
info@petrimanagement.nl

Interim management opdrachten betreffen het tijdelijk invulling geven aan de financiële functie op directie niveau of hoger management niveau. Veel voorkomende functies zijn daarbij financieel directeur en (concern-)controller.

Met mijn inzet kan continuïteit van de financiële functie binnen een organisatie worden geborgd bij het vertrek van een sleutelfunctionaris dan wel kan een tijdelijke behoefte aan extra capaciteit worden ingevuld bijvoorbeeld in situaties van fusie of overname en noodzakelijk herstel van mindere financiële resultaten.

Ik, René PETRI, beschik over uitgebreide expertise en ervaring in de langdurige zorg en de medisch specialistische zorg. Echter ook in andere profit en non-profit sectoren kan onze inzet, op basis van mijn jarenlange ervaring, uitstekend plaatsvinden.

© Petri Financieel Management | Webdesign Identifine