Steenhouwersdonk 103
7326 ME Apeldoorn
Telefoon: 06 29043589
info@petrimanagement.nl

Risicomanagement is de activiteit die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en het beheersen van de daaraan verbonden risico's. Een goede afstemming tussen organisatie-inrichting, management control, risicomanagement en interne audit zijn van essentieel belang voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie samen met geaccepteerde en beheersbare risico's. In de interne auditfunctie moeten de zes relevante aandachtsgebieden adequaat worden belegd. Daarmee wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de beheersing van de organisatie.

© Petri Financieel Management | Webdesign Identifine