Steenhouwersdonk 103
7326 ME Apeldoorn
Telefoon: 06 29043589
info@petrimanagement.nl

Organisatie advies activiteiten richten zich op het financieel-economisch management en de management control van organisaties. Vanuit een bedrijfseconomische invalshoek wordt een bijdrage geleverd aan de strategie- en beleidsbepaling van organisaties en organisatieonderdelen gericht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Opdrachten worden uitgevoerd ten behoeve van het (top-)management van een organisatie.

Meer specifiek betreft dit de volgende werkterreinen:

 • Besturing van organisaties onder andere gericht op:
  • (strategische) planning en budgettering;
  • performance measurement;
  • inrichting van management informatiesystemen;
  • administratieve organisatie en interne controle;
  • de (her-)inrichting van de financieel-economische en controlfunctie.
 • Financiële herstructurering en sanering van organisaties.
 • Onderzoeken op specifieke bedrijfseconomische onderwerpen.

© Petri Financieel Management | Webdesign Identifine